Når teambuilding bliver kunst

Vi tilrettelægger og afvikler mange teambuilding forløb hen over en sæson. Det er store og små events imellem hinanden og i forbindelse med medarbejderevents er der som oftest et element af teambuilding ind over. Det er naturligt og samlende for virksomheden at inddrage aktiviteter, hvor der kommer en vis læring ud af processen.

Klassisk er de fleste af den opfattelse, at der er fart og tempo over teambuilding. Det kan der i udgangspunktet også sagtens være og Tikiøb Event tilbyder da også en lang række aktiviteter, hvor deltagerne netop mærker adrenalinen i forbindelse med udførelsen.

Kunsten at samarbejde

toscana_tikioeb-event-teambuildingMen faktisk er det en ”stille” aktivitet der er en af vores mest efterspurgte i øjeblikket. ”The Master Piece” eller ”the art of connection”.

En samlede work shop, hvor deltagere igennem samarbejde og overblik skal skabe et gigant maleri. Udgangspunktet er blot et A3 print af original maleriet. Deltagerne deles op i hold og hvert hold skal nu genskabe den særlige del af kunstværket, som vi har tildelt dem. Hvert hold er således ansvarlige for netop deres brik i det store puslespil der til sidst ender op med ”The Master Piece”.

Forud for selve arbejdet har været en gennemgang af de mest almindelige maletekniker, ligesom farvelære bliver belyst. Herefter gennemgås værktøj og lærred.

Hvor stort det samlede billede ender op med afhænger helt af gruppens størrelse. Det kan være 6, 12, 24 eller 64 m2.

Vi evaluerer under vejs

Undervejs i forløbet iagttager vi de enkelte grupper og kommenterer på deres faglige indsats og deres gruppeindsats. Til sidst når vi alle er samlet igen for at få sat alle de enkelte billeder sammen konkluderes og reflekteres der naturligvis over det samlede resultat.

”The Master Piece” er sjov og alvor på en og samme tid og har en varighed for cirka 3 timer inklusive evaluering og kritik.

Efterfølgende står deltagerne tilbage med et blot minde fra en lærerig aktivitet. Ofte hænges billedet op i virksomheden.

Har du lyst til at høre med om ”The Master Piece” er du velkommen til at kontakte os på 87 610 620. Aktiviteten står nemt alene og kan udgøre en halvdags-event. Men kan også sagtens være en del af en større sammenhæng.