Som led i indgåelsen af en aftale om udførelse af eventopgave og service behandler Tikiøb Event aps, Nordrevej 31, 8471 Sabro (CVR 34708339) Tlf.: 87610620 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af opgaven for dig.

I tilfælde af at vi benytter underleverandører for at udføre opgaven for dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Tikiøb Event aps almindelige personoplysninger om dig hos relevante myndigheder.

Tikiøb Event aps vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Tikiøb Event aps behandler om dig:

Retten til indsigt

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Tikiøb Event aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.