Nyt stort motionsarrangement i Favrskov?

Er vi i Favrskov interesseret i et stort folkeligt motionsarrangement?

Her på kontoret i Markusminde er februar typisk en tid, hvor vi planlægger årets events men også en tid, hvor vi ser fremad og har travlt i det kreative maskinrum. Normalt inviterer vi ikke sådan inden for i vores udviklingsafdeling men her vil vi gøre en undtagelse.

I juni måned 2016 valgte vi af forretningsmæssige årsager at aflyse Favrskovs store folkelige samlende motionsarrangement på Frijsenborg.

Efterfølgende har vi her på kontoret uopfordret modtaget en del henvendelser og opfordringer til igen at spænde målbanneret over vejen og give os i kast med endnu et motionsarrangement i Favrskov. Det smiger os og vi er meget glade for alle de positive tilkendegivelser vi har modtaget. Tak til jer alle for det.

Motionsevent i Favrskov, skal – skal ikke?

Netop derfor finder vi det også oplagt, at dele vores tanker med jer. Der er ingen tvivl om, at vi besidder de nødvendige kompetencer og har den rette erfaring til igen, at sætte krudt i startpistolen og dermed få etableret et nyt stort samlende motionsevent i Favrskov.

Men forud for en sådan beslutning er der en masse forhold og tanker der skal tages stilling til. For at give et indblik i arbejdet nævner jeg nedenfor en række punker i vilkårlig rækkefølge.

  • Hvor skal arrangementet afholdes. Er det vigtigt at deltagerne kan gå og cykle til og fra eventpladsen eller er det ligegyldigt? Har placeringen og omgivelserne i det hele taget en betydning, hvis det eventfaglige og sportslige er helt i top?
  • Skal det være en hverdagsaften eller en weekenddag?
  • Hvad med Favrskov Kommune vil de bakke op igen på lige fod med de mange år på Frijsenborg?
  • Tror erhvervslivet i Favrskov også på en sådan event og vil virksomhederne bakke op med økonomi og deltagere? Det er nødvendigt for at sikre et fornuftigt grundlag.
  • Er det vigtig, hvorvidt en del af deltagerbetalingen går til et godt formål eller der det uvæsentligt, hvis blot oplevelsen er i top?
  • Fungerer det med cykling, løb og walk til det samme arrangement eller bliver det hele blot for broget.
  • Vil de lokale motions- og idrætsforeninger bakke op?

Ja og sådan er der rigtig mange overvejelser der skal gøres inden vi som professionelt eventbureau kan træffe en beslutning om igen at gå ind i en stor offentlig motionsevent og hvad dette måtte føre med sig.

Opbakning, debat og åbenhed

Som læser kan du nu synes, hvorfor skal jeg involveres i ovennævnte – ja det skal du jo normalt heller ikke, da det jo er et vilkår og en naturlig del af det at drive en forretning. Men som jeg nævnte indledningsvis, så er der virksomheder, privatpersoner, foreninger og mediefolk der har spurgt til om vi ikke skal i gang igen. Det kvittere vi nu med ved at være hudløs ærlige omkring vores overvejelser og dermed også blotte os over for eventuelle konkurrenter. Vi gør det i et håb om debat og sparring. Vi er nemlig vilde med gode motionsarrangementer og synes vi mangler et i Favrskov. Er du enig?

Kvitter gerne med din mening og kommentar på vores Facebook profil.

Mon ikke snart der sker noget – skal Favrskov igen have et stort folkeligt motionsarrangement?

Jesper Tikiøb
jesper@tikioeb-event.dk