FNs 17 Verdensmål og teambuilding

Bæredygtighed – events der giver mening.

Alle verdens lande har forpligtiget sig til at arbejde i fællesskab for en bæredygtig udvikling. Det er konkretiseret i FNs 17 verdensmål. Det finder vi ganske sympatisk, hvorfor vi også har forsøgt at sætte os ind i de forskellige mål.

Vores lille bureau i Markusminde kan ikke reden kloden eller stoppe igangværende miljø- og klimaforandringer men vi kan øve os og forsøge at tænke det ind i vores handlinger og produkter.

Konkret har vi fokus op på tre af FNs 17 verdensmål.

Nr. 3 – Sundhed og trivsel

Vores teambuildingaktiviteter har sigte på trivsel for den enkelte og for gruppen. Sundhed arbejder vi med hver eneste dag, da vi faciliterer kommercielle cykelnetværk for vores kunder. Her er målet at få deltagerne i bedre form parallelt med at der netværkes. Det kommer vi ret godt i mål med og arbejder nu på sjette år med netværk der fokuserer på sundhed. Endelig har vi også gennem tiden tilrettelagt og afviklet mange folkelige motionsarrangementer.

Nr. 13 – Klimaindsats

En dråbe i havet men trods alt et bidrag. Vi har fra sæsonen 2019 besluttet ikke længere at tilbyde kildevand på plastflasker i baren i vores teambuildingcenter. Kaffen serveres heller ikke længere i engangsgrus. Vores Cloud Challenge produkt tilbyder også et spil hvor deltagernes viden om miljø testes.

Nr. 15 – Livet på landet

Vi driver vores virksomhed fra en adresse på landet. Vi vælger gerne samarbejdspartnere i lokalsamfundet alt fra vinleverandør til SEO-assistance. Endelig afvikles mange af vores arrangementer på landet og i naturen.

Isoleret set flytter vores små tiltag ingen ting men i fællesskab kommer vi trods alt et stykke. Ikke mindst finder vi det vigtigt at arbejde med bæredygtighed som en tankegang og et element i forbindelse med udvikling af nye produkter og services.

Du finder alle FNs 17 verdensmål for en global bæredygtig udvikling her. https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene