Når Rotary Cykler – så sker der noget

Team Rotary Favrskov

Team Rotary Favrskov er et af mange velgørenhedsprojekter skabt af organisationen Rotary. Helt konkret er det de tre Rotary Klubber i Hadsten, Hinnerup og Hammel der står bag den tohjulede succes som nu ruller på landevejen for tredje år i træk.

Projektet går i sin enkelthed ud på via frivilligt arbejdskraft, at indsamle så mange midler som muligt til udvalgte formål. De tre Rotary klubber i Favrskov har således nedsat en styregruppe til at tilrettelægge og styre cykelholdet, hvis virke kulminerer hvert år i juli med en 8 etapers cykeltur til byernes by Paris, i alt 1.350 kilometer.

Team Rotary Favrskov sætter et nyt hold hvert år, bestående af cirka 40 ryttere og 10 servicefolk.

Midlerne der generes via projektet tilvejebringes gennem lokale og nationale sponsorater. Holdets sponsorer eksponeres via beklædning, website og anden omtale. Styregruppen for 2013 har påbegyndt deres sponsorarbejde, ligesom der allerede er tilmeldt mange ryttere til holdet.

Mere end bare en cykeltur til Paris

For deltagerne på holdet handler det om langt mere end en cykeltur til Paris. Deltagerne starter træningen og dermed det sociale netværk op allerede lige efter årsskiftet og sådan går tiden med indoor cycling, fysisk test og inden vi får set os om, starter den udendørs træning op. Træningen suppleres også med foredragsaftener, hvor eksperter inden for eksempelvis kost, teknik og grej inviteres ind på holdet til at bidrage til projektet med vidensdeling. Endelig deltager holdet i løbet af året i forskellige events rundt om i lokalmiljøet. Blandt andet har man kunnet opleve Team Rotary Favrskov til det årlige gadecykelløb i Hadsten, samt motionsløb i Hadsten, Hammel og Ulstrup.

600.000,- kroner i en åben økonomi

Gennem holdets første to leveår er der samlet set uddelt cirka 600.000,- kr. til udvalgte formål, blandt andet har Hammel Neurocenter modtaget beløb i både 2011 og 2012. Økonomien på Team Rotary Favrskov er opbygget sådan, at deltagerne på holdet betaler et gebyr på cirka kr. 9.000,- som dækker de faktiske omkostninger ved deltagelsen, hvorfor stort set alle sponsorkroner dermed kan sende videre ud til de gode formål. Der tilgår derfor ingen midler til administration af Team Rotary Favrskov, idet alt arbejdet udføres frivilligt af medlemmer fra de tre Rotary Klubber i Favrskov.

Vil du med på holdet?

Alle der kan leve op til holdets få fysiske betingelser kan få plads i det ”blå tog”, så drømmer du om at være en del af det cyklende fællesskab og en tur til Paris, så er du velkommen til at kontakte Team Rotary Favrskovs sportsdirektør Jens Agerbo på jens.agerbo@gensidige.dk eller mobiltelefon 21 23 61 60. Det er vigtigt at understrege at Team Rotary Favrskov er for alle og på ingen måde kun for Rotarianere. I 2013 gælder det støtte til forenings- og græsrodsprojekter inden for sundhed, sport og kultur lokalt i Østjylland samt Rotarys tre verdensomspændende humanitære projekter:

  • End Polio Now
  • Rent vand til Afrika
  • Bekæmpelse af analfabetiske

En stærk organisation

Bag Team Rotary Favrskov er en stærk organisation. Styregruppen er sammensat på tværs af de tre Rotary Klubber i Favrskov og medlemmerne besidder en bred vifte af kompetencer set i forhold til at skabe det bedste resultat for holdet og projektets formål. Gruppen er således skabt for at tilgodese både det cykelfaglige og det mere erhvervsrettet, som også er en del af et sådan projekt.

Overordnet set er de tre Rotary klubber i Favrskov Kommune en del af en verdensomspændende organisation der tegner 272 klubber og 12.000 medlemmer i Danmark og mere end 1,2 millioner medlemmer på verdensplan fordelt på 166 lande.

Velkommen på holdet

Vi glæder os til at se dig på holdet. Turen til Paris starter fredag den 12. juli 2013. Vel mødt.