Tikiøb Event ApS
Nordrevej 31
8471 Sabro
TLF: +4587610620
CVR: 34708339

Generelt

TIKIØB EVENT APS stiller et abonnement baseret online tjeneste til rådighed på https://tikioeb-event.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og TIKIØB EVENT APS.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem TIKIØB EVENT APS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med TIKIØB EVENT APS vedrørende Tjenesten.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og TIKIØB EVENT APS.

For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne samt abonnementsbetingelserne.

Ydelsens omfang

Tjenesten giver Brugeren adgang til TIKIØB EVENT APS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Adgang til tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på portalen.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette TIKIØB EVENT APS samt ændre sit password.

Nyhedsbreve

Som en del af Tjenesten udsendes der 2 gange om måneden et nyhedsbrev.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af TIKIØB EVENT APS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

TIKIØB EVENT APS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden fra seneste betaling. For at opsige sin aftale kan man logge ind på Min Konto, og opsige abonnementet under fanen ”Abonnementsaftaler” eller kontakte TIKIØB EVENT APS via info@tikioeb-event.dk.

Betaling

TIKIØB EVENT APS modtager online betalinger med Visa/Dankort og Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

TIKIØB EVENT APS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

TIKIØB EVENT APS’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten bortfalder så snart Tjenesten er aktiveret. Dette sker kort efter gennemført betaling, hvor der samtidigt gives fuld adgang til alt indholdet, der er tilgængeligt for Tjenesten.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med TIKIØB EVENT APS, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos TIKIØB EVENT APS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for TIKIØB EVENT APS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i TIKIØB EVENT APS er: Jesper Tikiøb

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos TIKIØB EVENT APS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@tikioeb-event.dk.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@tikioeb-event.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.